Ispina 13.04.2024 - korekta propozycji

W imieniu Organizatora informujemy o zmianie w propozycach zawodów obejmującej zmiany w konkursach P2 oraz ZT L 20.

Propozycje zawodów Ispina 13.03.2024 - korekta propozycji