Białka 25-26.06.2022 - Komunikat Organizatora

INSPEKCJA WETERYNARYJNA - INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWpr-02010-13/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.

Podczas imprezy Powiatowy Lekarz Weterynarii ma prawo do kontroli środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwierząt w zakresie: konstrukcji i wyposażenia środka transportu, sprawności wszystkich systemów i instalacji w środku transportu, zdolności zwierząt do transportu, dokumentacji towarzyszącej zwierzętom. Podczas kontroli osoba odpowiedzialna za przewóz zwierząt winna mieć przygotowane wszystkie dokumenty wraz z zaświadczeniem o dezynfekcji środka transportu.